UMCU – Dag “-7 “

Op verzoek van Dolf zorg ik, Marjolein, voorlopig voor zijn blog.

Laatste dag ATG (chemo)

Dolf heeft geen maag-/darmklachten van deze chemo. Ook heeft hij nog wel aardig kunnen slapen.
Hij voelt zich duidelijk niet fit, en ook wat kortademig. Omdat gelijktijdig met de chemo veel vocht moet worden toegediend via het infuus, houdt hij toch al gauw 2 liter vocht vast. Misschien kan de kortademigheid daardoor verklaard worden. Plasmedicatie moet wat verlichting geven.

Bloedwaarden

De chemo doet z’n werk: de bloedwaarden zijn flink gedaald. De komende dagen zullen ze dalen en/of stijgen, dat kan variëren.
 
Hb (rode bloedlichaampjes)            5.3  (gisteren   5.8)
Trombo’s (plaatjes)                           120 (gisteren  118)
Leuco’s    (witte bloedlichaampjes) 4.5 (gisteren   7.0)

De Hb waarde daalt wel heel snel, dus vandaag moest er weer een bloedtransfusie gegeven worden.
Dit zal de komende weken vaker voorkomen, omdat Dolf’s beenmerg uitgeschakeld wordt. Deze periode is hij weer bloedtransfusie- afhankelijk. Ook wordt zijn weerstand (witte bloedlichaampjes) lager, waardoor hij steeds vatbaarder/kwetsbaarder wordt.

Tegenvaller: milt groeit weer

Dit is echt een flinke tegenvaller: de milt begint weer te groeien. De hematoloog heeft besloten de medicijnen tegen de myelo fibrose toch weer te laten slikken, totdat maandag de volgende serie chemo-infusen begint. Dit in de hoop, dat de milt weer slinkt. Dat is wel belangrijk: hoe kleiner de milt, hoe groter de kans dat de stamceltransplantatie slaagt.

De komende dagen

Gelukkig nu 3 dagen medicijnen, die waarschijnlijk niet zo veel vervelende bijwerkingen zullen geven. En dan komt maandag de “genadeklap” voor Dolf’s eigen beenmerg: zware chemo met niet te vermijden gevolgen, als haaruitval, misselijkheid, beschadigde slijmvliezen.
 
Het is een lang, moeizaam, zwaar pad, dat Dolf moet gaan. Je moet hoop en vertrouwen houden, maar dat is niet altijd even gemakkelijk…