Geen weerstand/kwetsbaarheid Dolf

Op verzoek van Dolf zorg ik, Marjolein, voorlopig voor zijn blog.

Patiënten informatie dossier

Dipfase

De dipfase is de fase die ontstaat omdat er tijdelijk minder aanmaak is van bloedcellen. Dit komt omdat het enige tijd duurt voordat de donorstamcellen goed zijn ingenesteld in de botten en nieuwe cellen gaan aanmaken. De lengte van de dipfase kan variëren van 10 dagen tot enkele weken (vanaf de stamceltoediening). Dit hangt af van de kwaliteit en de bron van de donorstamcellen. Tijdens de dipfase is de weerstand verlaagd. De mate van verlaagde weerstand hangt af van de hoeveelheid chemo en/of bestraling die gegeven is voor de stamceltoediening. Hierop wordt de opnameduur aangepast.
De dipfase is voorbij wanneer er in het bloed weer nieuwe witte bloedcellen gemeten worden. Dit wordt gecontroleerd d.m.v. bloedafnames.

De hematologen verwachten, dat de dipfase bij Dolf zeker enkele weken gaat duren.

Er is wel geconstateerd, dat Dolf’s beenmerg niet in de slechtste categorie myelo fibrose-beenmerg valt. Er is een indeling op basis van het percentage dat in bindweefsel is veranderd. Dit is gunstig, want dan is er meer plek voor de nieuwe stamcellen om zich in te nestelen in de botten.Daling witte bloedlichaampjes

Door de chemo worden alle witte bloedlichaampjes uitgeschakeld, gesloopt. Als de waarde gedaald is naar 0,0, zit Dolf weer officieel in de “dip-fase”.

Geen witte bloedlichaampjes, totaal geen eigen weerstand tegen virussen. Er worden wel preventief medicijnen tegen virussen/schimmels en bacteriën gegeven.

Kwetsbaarheid

We verzoeken iedereen dan ook nadrukkelijk uit de buurt te blijven. Geen bezoek bij Dolf, geen spontane aanloop aan huis. Het vermijden van contacten geldt ook voor Marjolein. Hoe goed bedoeld ook, knuffels, omarmingen, kleine schouderklopjes brengen een potentieel besmettingsgevaar met zich mee.

Afgelopen week heb ik toch een paar, ongetwijfeld goedbedoelende mensen toegesnauwd, dat ze van me moeten afblijven, uit de buurt moesten blijven. Het zal bot overkomen, maar dit is een riskante periode, waarin een “onschuldig” verkoudheidje Dolf al fataal kan zijn. En we moeten er niet aan denken, dat ik door een virus geveld word, waardoor ik niet meer bij Dolf op bezoek mag….

Uiteraard is handen geven ook uit den boze.

In het ziekenhuis staat overal in de gang van de afdeling oncologie/hematologie aangeplakt “schone handen, veilige handen”. Overal staan alcohol-dispensers. De hygiëne van het bezoek luistert ook heel nauw: met schone kleding komen, schone schoenen. Uiteraard mag het bezoek niet van hetzelfde toilet gebruik maken als de patiënt. Bij binnenkomst wassen we de handen met zeep, goed afdrogen, daarna reinigen met alcohol.

Als ik vanuit het UMC in de auto stap, heb ik een hele kegel van alcohollucht om me heen. Ik weet zeker, dat als ik aangehouden zou worden, ik zou moeten blazen…