Dag 13 op de Intensive Care

7.00 uur

Vannacht was Dolf’s temperatuur toch weer 39,5, ondanks de paracetamol.
Bloeddruk instabiel, weer extra bloed nodig.
Saturatie daalde, weer extra zuurstof nodig.
Infectiewaarden weer gestegen.

Dolf’s situatie blijft instabiel.

Stijging witte bloedlichaampjes  

Witte bloedlichaampjes gestegen tot 6,7 !!! 
Deze stijging is wel goed nieuws! (aanslaan stamcellen)

16.00 uur

Prima metingen. Hartslag 86 en stabiel.
Bloeddruk iets aan de lage kant.
Aantal ademhalingen 29
Saturatie 94%
Hij krijgt nog wel steeds extra zuurstof.

TEMPERATUUR 36,3!!!!

Vaste aanspreekpunten

Bij langere opnamen is het gebruikelijk, dat er een arts wordt aangewezen als vast aanspreekpunt. Daarnaast zijn er 2 verpleegkundigen aangewezen, bij wie wij als eersten terecht kunnen. Daarnaast is al enkele keren gewezen op de mogelijkheid ondersteuning te krijgen van het maatschappelijk werk.
Tja, hoe hou je je als naasten op de been??
 
AVOND

In de avond ook prima metingen. Dolf wordt slapend gehouden.
Zijn temperatuur is nog steeds onder de 37…

Laten we het alsjeblieft zo houden… 

7.00 uur 

Hartslag blijft gelukkig regelmatig.
Temperatuur loopt af en toe toch wel op, was vannacht weer 39,3. Hoe hoger de koorts, hoe groter de kans dat er een oorzaak wordt gevonden, dus er zijn weer kweken afgenomen. Ondanks de koorts dalen de infectiewaarden.
Door de koorts had Dolf weer een veel te lage bloeddruk, waarvoor vocht wordt toegediend en waarvoor medicijnen nodig zijn.
Witte bloedlichaampjes 2.6 !!!

14.00 uur

Saturatie (zuurstof) daalt net onder 90. Hoestprikkel gegeven, waarna het slijm uit de longen kan worden opgezogen. Saturatie stijgt weer tot 95.
Bloeddruk 89 – 40.
Dolf ademt heel vaak, nu nog steeds 40 x per minuut, met gebruik van morfine. Morfine zou meer effect moeten hebben.
Om de saturatie te verbeteren wordt een bloedtransfusie van rode bloedlichaampjes gegeven (die vervoeren namelijk zuurstof door het lichaam) (hb was 4.8).


Bloedaanmaak

De eigen hematoloog van de polikliniek is langs geweest. Hij maakt zich geen zorgen over het aanslaan van de stamcellen. Volgens hem gaat dat wel goed! De waardes van de witte bloedlichaampjes kunnen en mogen nu nog erg schommelen. Voor iemand met Dolf’s ziekte is hij al verrassend snel “uit de dip”.

Nu eerst hartslag, bloeddruk en ademhaling op orde krijgen en de koorts onder controle..

Probleem zuurstof opname


Geprobeerd is Dolf op zijn zij te draaien. Dit kostte hem zoveel energie, dat alles weer ontregeld raakte: ademhaling op hol, saturatie veel te laag, benauwd. Dolf is duidelijk heel zwak.

Er is meteen een longfoto gemaakt. Er bleken longblaasjes dichtgeklapt te zijn, waardoor minder zuurstof opgenomen kan worden. Dit kan een bijwerking zijn van het medicijn dat de aanmaak van de witte bloedlichaampjes stimuleert… 

Hier moet nog een beslissing over worden genomen… 

Het zal niemand verbazen, dat Dolf volledig in slaap wordt gehouden. Zijn lichaam heeft alle energie nodig voor het herstel.


7.00 uur


DOLF’S HARTRITME-STOORNIS LIJKT VOORBIJ!!

Het ritme is de hele nacht regelmatig geweest.
Bloeddruk is goed, bijna zonder medicatie.
Nog even geen bloedtransfusies nodig.

WITTE BLOEDLICHAAMPJES (en dan in het bijzonder de neutrofielen) 
ZIJN GESTEGEN TOT 2.0 !!!

Zou de medicatie al zo snel effect kunnen hebben?

We krijgen weer wat meer moed en vertrouwen.
 
Rustige dag

Het hartritme blijft stabiel, geen hart-overslag, geen inhaalslagen, zo regelmatig als mogelijk!
Temperatuur blijft schommelen tussen de 37,5 en 38,3.

13.00 uur

Hartslag regelmatig 107
Bloeddruk 101- 43
Saturatie 97 procent
Aantal ademhalingen per minuut 40, nog wel snel, maar wel iets verminderd dankzij morfine.

Dolf krijgt nu toch weer morfine via het infuus. Als hij verzorgd wordt, kun je aan zijn gezicht zien, dat hij pijn heeft. Waar de pijn door veroorzaakt wordt, blijft een raadsel. Er is niets te zien, wat de pijn veroorzaakt. Hij heeft een speciaal matras, dat de druk op het lichaam steeds verandert (tegen doorliggen), wat doorligwonden voorkomt.

Daarnaast was de vraag van de verpleging, welke muziek Dolf mooi vindt. Besloten is op de dag de radio regelmatig voor hem aan te zetten.

Hij wordt nog steeds slapend gehouden, om hem alle energie die hij heeft te laten gebruiken voor het herstel.

7.00 uur

Dolf’s hartritme blijft onregelmatig.
Hij ademt te snel, te oppervlakkig, waardoor het zuurstofgehalte daalt.
Overwogen wordt spierverslappers te geven, zodat ook het tempo van ademhalen door de beademingsapparatuur wordt geregeld.

Middag

Het hartritme is gedurende steeds langere perioden regelmatig!!!

Temperatuur is 38,5.
Saturatie 99%. Prima, want dan zijn er geen spierverslappers nodig.

Temperatuur

Temperatuur schommelt heel erg. 
Om 15.30 uur is de temperatuur weer 37,2. In de avond stijgt de temperatuur weer tot 38,6.

Dolf wordt slapend gehouden, krijgt af en toe morfine om het aantal ademhalingen per minuut af te remmen. Op dit moment haalt hij juist heel diep adem, maar wel veel te vaak per minuut, wat erg veel energie kost. Heel af en toe komt hij “aan de oppervlakte”. Hij begint dan een klein beetje te bewegen en als je dan vraagt of hij je hoort, reageert hij met kleine bewegingen van zijn wenkbrauwen.

Bloedwaarden:
Bloedplaatjes 13
Rode 4.4
Witte 0.9       Dat schiet ook al niet op….

Er wordt vanaf vandaag een medicijn gegeven, dat de aanmaak van de witte bloedlichaampjes stimuleert.

Duimen maar, dat dat snel effect heeft. Hoe meer witte bloedlichaampjes (weerstand), hoe beter.