UMCU Dag 1 – Vervroegde opname

Op verzoek van Dolf neem ik, Marjolein,  het “vullen” van het blog (hopelijk tijdelijk) over.

Vervroegde opname: 

Maandagavond kreeg Dolf onverwachts hoge koorts. Met 1000 mg paracetamol enigszins onderdrukt, om 5.00 ’s nachts nog koorts, weer paracetamol. Dinsdagochtend vroeg gemaild naar de hematoloog: “Wat moeten we nu, nu er weer koorts is, zo kort voordat de chemo-behandeling moet starten?”
(de geschiedenis lijkt zich te herhalen, zie februari 2012).  Antwoord: “Als de koorts vandaag boven de 38,5 blijft, melden bij de spoedeisende hulp om je te laten opnemen”.  Rond 12.00 uur kwamen er heftige krampen in de milt bij…..

Kortom, Dolf is door de kinderen en mij naar het UMC gebracht, tas mee, berg medicijnen mee, uiteraard de nodige apparatuur 😉 .

Intake, bloedafname, urine-monster, keelkweek, onderzoek milt, gesprek dienstdoende arts SEH (EHBO), gesprek dienstdoende hematoloog. Bed geregeld op afdeling hematologie. Daar hebben we Dolf tegen 21.00 uur in goede handen achtergelaten. Hij is daar nu veiliger dan thuis. Als de koorts weer op gaat lopen, krijgt hij antibiotica. Hij heeft al morfine als pijnstiller en ze kunnen daar nog een zwaardere versie geven, als de pijn onverhoopt erger wordt.

ATTENTIE:  GEEN BLOEMEN/FRUITMANDEN TOEGESTAAN

Ik wil er meteen even op wijzen, dat op de afdeling hematologie, waar Dolf is opgenomen, bloemen en planten streng verboden zijn. Dit i.v.m. bacteriën die in het water/de aarde kunnen voorkomen.
Ook fruitmanden zijn niet gewenst. Jammer, maar niets aan te doen. Deze regels zijn ter bescherming van de kwetsbare patiënten. Gezien de toekomstige stamceltransplantatie mogen deze ook bij ons thuis helaas niet meer.

ATTENTIE:  GEEN BEZOEK MOGELIJK

Wat nog veel vervelender is, is dat bezoek niet mogelijk is. Gezien de kwetsbaarheid van Dolf en de andere patiënten moet een ieder zich hieraan houden. Alleen de gezinsleden mogen langskomen, maar ook alleen maar als ze 100% gezond zijn. Een verkoudheidsvirus kan voor Dolf dodelijk zijn. Dit geldt ook voor de eerste tijd dat Dolf weer thuis is.

Op dit moment is nog niet bekend wat het behandeltraject precies zal inhouden voor zowel de Acute Leukemie als voor de Myelofibrose. We houden jullie op de hoogte.

106 gedachten over “UMCU Dag 1 – Vervroegde opname

  1. Thanks! Believe me, after ~4hrs of separation (bussing, racing, a bit of a walking cooldown), I was pretty anxious to get some relief in the form of nursing! My wonderful husband bottle-fed our baby, so she wa;1&#82n7st too hungry, but I was sure glad to see them!

Reacties zijn gesloten.