Jammer

Net terug uit het ziekenhuis. Half uurtje voor het bezoek met een vingerprik bloed laten prikken. De eerste maal dat dit op deze manier gaat in plaats van in een ader. Als we binnen zijn krijgen we direct te horen dat mijn broer geen donor kan zijn. Wel heel erg jammer. Naast de praktische voordelen zoals minder risico op afstoting, leek het me ook heel erg bijzonder als ik dankzij mijn broer er weer bovenop zou komen. Het is niet anders, de kans was ook klein (25%). Men heeft al wel globaal gekeken in de donorbank en de kans dat men een donor vindt is groot. 
De bloedwaarden zijn weer omlaag gegaan maar niet alarmerend. (Hb 5.4, was 5.6 ; blijft apart dat het in het UMCU hoger is dan bij de huisarts). 
Het is niet urgent en naar verwachting zal in januari/februari de transplantatie plaats vinden. Als ik me ondertussen zieker begin te voelen moet ik bellen en kan men alsnog een bloedtransfusie geven. Er bestaat een heel klein risico dat deze ziekte zich in de tussentijd omzet naar leukemie. Voor de transplantatie wordt er nog een beenmergpunctie gedaan om te controleren of er leukemiecellen in mijn beenmerg zitten. Als die er in zitten wordt er een zware chemokuur gegeven, anders een “gemiddelde”.  
Afgelopen week voor controle naar de tandarts geweest, en voor de zekerheid doorverwezen naar de kaakchirurg die met een foto van mijn hele gebit zal controleren of er ergens een sluimerende ontsteking zit. Een goede voorbereiding…..
Volgende controle afspraak bij de hematoloog is weer over 3 weken.


Bloedwaarden :
Hb 5.4                              Normaalwaarden 8,5-11        (Zuurstof)
Bloedplaatjes 165                Normaalwaarden 150-400      (Stolling)
Witte bloedlichaampjes 2,2   Normaalwaarden 4-10           (Weerstand)